ონლაინ სესხები top 3

სწრაფი სესხები საშუალებას იძლევიან,რომ მომხმარებელმა ონლაინ რეჟიმში მიიღოს ფულადი სესხი,რაც იმას ნიშნავს,რომ თქვენ შესაძლებლობა გეძლევათ, თქვენს საბანკო ანგარიშზე მიიღოთ ფული მსოფლიოს ნებისმიერ წერტილში და თავიდან აირიდოთ ბანკების რიგებში ან კერძო კრედიტორების ოფისებში დგომის აუცილებლობა.

შედარება
მსს(%)* შესაძლო ვადები მაქსიმალური თანხა თხოვნა
5.8 % 61 დღე 1000 ლარი აიღე სესხი
👁 245
- 30 დღე 650 ლარი აიღე სესხი
👁 171
სიახლე
3.49 % 3-24 დღე 4000 ლარი აიღე სესხი
👁 155

სწრაფი სესხის ზუსტი მნიშვნელობა

onlain-sesxebiსწრაფი სესხი იგივე მოკლევადიანი სესხია, როდესაც მომხმარებელს კერძო კრედიტორები (და არა ბანკები) მოკლევადიან ფულად სესხებს სთავაზობენ, თანაც გირაოს ან რაიმე გარანტიის ან თავდების გარეშე. ეს სწაფი სესხები ასევე ონლაინ სესხების სახელითაა ცნობილი, ვინაიდან მათი უმეტესი ნაწილის დამტკიცება ხდება ინტერნეტით და ფულის აღება შესაძლებელია მსოფლიოს  ნებისმიერ ადგილას. ამისთვის  უნდა გქონდეთ მხოლოდ და მხოლოდ ინტერნეტი და საბანკო ანგარიში. მოკლევადიანმა სესხებმა დიდი პოპულარობა მოიპოვა და ჩვეულებრივ, მათი გამოყენება ხდება სამომხმარებლო კრედიტის და საკრედიტო ბარათების ნაცვლად.

ინტერნეტის მეშვეობით კრედიტების აღება დაიწყო ამ ბოლო ათ წელიწადში. თავდაპირველად სწრაფი სესხების კრედიტორები გამოჩნდნენ მიახლოებით 2005-2006 წლებში, მაგრამ ეს ყველაფერი საბაზრო მოთხოვნებსა და ხალხის ინტერესებთანაა პირდაპირ კავშირში და მათზეა დამოკიდებული. ასეთი სახის სესხები ზოგიერთ ქვეყანაში უფრო ფართოდაა გავრცელებული, ზოგგან კი ახლა იწყებენ მის გამოყენებას. როგორც წესი, სწრაფი სესხების კრედიტორები დიდ საპროცენტო განაკვეთს ადებენ სესხს და შესაბამისად, მათი მოგება გაცილებით  დიდია. ეს ბანკებს რთული გამოწვევის წინაშე აყენებს, ვინაიდან ბანკი ერთადერთი სახის დაწესებულება იყო ათეულობით წლების განმავლობაში, რომელიც ფულადი სესხების გაცემას აწარმოებდა. კონკურენციის გაზრდამ გამოიწვია კრედიტორებს შორის დაძაბულობის მომატება და როგორც წესი, ძლიერი კონკურენციის პირობებში საბოლოოდ გამარჯვებული მაინც  მომხმარებელი გამოდის. ეს იმას ნიშნავს, რომ ფინანსურ მომსახურეობაზე მომუშავე ყველა დაწესებულება იძულებული იქნება შეამციროს საპროცენტო განაკვეთები, იმისათვის, რომ შეძლოს და  კონკურენცია გაუწიოს სხვა ამავე ტიპის სხვა დაწესებულებებსა და ბიზნეს ორგანიზაციებს.

რა რაოდენობის  ფულის სესხება შეგიძლიათ ?

felixფულადი თანხის ზუსტი ოდენობა, რომელიც შეგიძლიათ ისესხოთ კრედიტორებისგან, იცვლება იმის მიხედვით, თუ რომელი კრედიტორისგან აიღებთ მას, და ვინაიდან ყველას, ვინც ამ ბიზნესშია ჩართული, თავისი საკუთარი საპროცენტო განაკვეთი და სტანდარტები აქვს განსაზღვრული, იმისათვის, რომ აირჩიოთ თქვენთვის ყველაზე შესაფერისი შემოთავაზება, ერთმანეთს  უნდა შეადაროთ ყველა კრედიტორის მიერ შემოთავაზებული წინადადება. თუმცა, ზოგადად 50- დან 1500 ლარამდე თანხის სესხებაა შესაძლებელი, გარდა ზოგიერთი გამონაკლისისა, როდესაც კრედიტორები 5000 ლარამდე ფულადი თანხის სესხების საშუალებას გაძლევენ.  სწრაფ სესხად მიიჩნევა, როგორც წესი, მხოლოდ მცირე ოდენობის  სესხები, რომლებიც არ აღემატება 500 ან 1000 ლარს, რადგან ფულის მიღება შესაძლებელია სხვა კრედიტებისა და მონაცემების ყოველგვარი დამატებითი შემოწმების გარეშე, მაგრამ თუ თქვენ   უფრო მეტი რაოდენობის ფულადი სესხის აღების სურვილი გაგიჩნდათ, მაშინ რა თქმა უნდა, კრედიტორს დააინტერესებს ინფორმაცია თქვენი სამსახურის, შემოსავლების და თქვენს მიერ აღებული სხვა კრედიტების შესახებ, რომლის საფუძველზეც ეს კომპანიები განსაზღვრავენ, ხართ თუ არა შესაფერისი კანდიდატი და გაქვთ თუ არა სესხის გადახდის უნარი.

როგორია სესხის ვადა( რა პერიოდში უნდა დაფარით სესხი)?

timeსწრაფი სესხები ითვლება მოკლევადიან კრედიტებად და ჩვეულებრივ  5-დან 30 დღემდეა განსაზღვრული მისი დაფარვის ვადა, რაც იმას ნიშნავს, რომ თქვენი ონლაინ სესხის დაფარვა ერთი გადახდით უნდა მოახდინოთ ამ განსაზღვრულ დღეებში. თუმცა, არსებობს შემთხვევებიც, როდესაც ზოგიერთი კრედიტორი გაძლევთ სესხის გადავადების ან ასევე, მისი დაფარვის საშუალებას მრავალჯერადი გადახდით, თუმცა როგორც წესი, ასეთი სესხები გრძელვადიან სესხებად მიიჩნევა. ასევე მოქმედებს მოკლევადიანი სესხის გადავადების ფუნქციაც, მაგრამ ეს მომსახურება ფასიანია და თქვენ გიჩნდებათ ფიქსირებული საკომისიოს გადახდის ვალდებულება 7-დან 14 დღის განმავლობაში სესხის დაფარვიდან, ასევე არსებობს 30 დღით გადავადების შესაძლებლობაც.

რა რაოდენობის  პროცენტია სწრაფი სესხისთვის?

procentiკერძო კრედიტორებისგან ფულადი სესხების აღების შემთხვევაში სიფრთხილე გამოჩენა გმართებთ პროცენტის გადახდისას, რადგან კერძო კრედიტორებს ჩვეულებრივ საბანკო გამსესხებლებთან შედარებით  ბევრად უფრო მაღალი საპროცენტო განაკვეთი აქვთ დაწესებული. საპროცენტო განაკვეთის გამოთვლა ზოგადად ხდება წლიურად და თუ თქვენი წლიური საპროცენტო განაკვეთი (წსგ) 20%-ის ტოლია, ეს ნიშნავს იმას, რომ თქვენ 100 ლარიანი სესხისთვის უნდა გადაიხადოთ 20 ლარი, რაც წარმოადგენს  საპროცენტო განაკვეთის ტოლ თანხას. სწრაფი სესხების შემთხვევაში წლიური საპროცენტო განაკვეთი შესაძლოა 100% -ზე მეტი იყოს, ვინაიდან სესხის დაფარვისთვის გაცილებით მოკლე ვადებია დაწესებული, ვიდრე განაკვეთები რეალური მოთხოვნილების დროს. მაგალითისთვის, განვიხილოთ ასეთი შემთხვევა:  ვსესხულობთ  ერთი თვის ვადით 100 ლარს 100% საპროცენტო განაკვეთით, ასეთ შემთხვევაში უნდა გადავიხადოთ 10 ლარზე ნაკლები პროცენტი, რადგან 100% იყოფა 12-ზე. ასევე მოქმედებს საურავი (ჯარიმა), რომელიც მსესხებელს დაეკისრება, თუ ის  გადააცილებს სესხის დაფარვის განსაზღვრულ ვადას. ეს საურავი (ჯარიმა) შეიძლება ძალიან მაღალი იყოს, მაგალითად, 1% ყოველ ვადაგადაცილებულ  დღეზე, და ამასთან იგი ემატება თქვენს გადასახდელ თანხას და  ვაგადაცილების შემთხვევაში დაგროვილ პროცენტებს.

სად  შეიძლება   სწრაფი სესხის გამოყენება?

როგორც წესი, სწრაფი ონლაინ სესხებისთვის არ განისაზღვრება მისი მოხმარების მიზანი და მსესხებელს მიღებული თანხის მოხმარება თავისი სურვილისამებრ შეუძლია. ეს ასეთი სახის სესხებს დიდ უპირატესობას ანიჭებს  მანქანის სესხებთან, სალიზინგო და სხვა ფინანსური მომსახურეობებთან შედარებით. ზოგადად, სწრაფი სესხის გამოყენება შეგიძლიათ ნებისმიერი მიზნით, ყოველგვარი შეზღუდვის გარეშე. ჩამოგითვლით სწრაფი სესხის მოხმარების ყველაზე პოპულარული მიმართულებებს:

მანქანის შესაკეთებლად – ეს გახლავთ ერთ-ერთი ყველაზე ფართოდ გამოყენებადი კატეგორია, რადგან ავტო მანქანების მიმართ ასეთი დამოკიდებულება არსებობს და როგორც წესი, მათი შეკეთება არ არის იაფი და შემდეგ ხელფასამდე ლოდინი  კი არ შეგვიძლია.

  • სამედიცინო ხარჯებისთვის – ყველაზე მნიშვნელოვანი ალბათ ჩვენი ჯანმრთელობაა,რომელსაც სჭიდება შემოწმება და შენარჩუნება და სწორედ ამის გამო სწრაფ სესხებს ხშირად გამოიყენებენ გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების შემთხვევებში და სამედიცინო პროცედურების საფასურის გადასახდელად. ექიმებთან ვიზიტი და ზოგადად, სამედიცინო დახმარება იაფი არაა და თუ თქვენ სამედიცინო ან სიცოცხლის  დაზღვევა არ გაგაჩნიათ, მაშინ ხშირად ერთადერთი გამოსავალი რჩება- სესხის აღება!
  • ყოველდღიური ხარჯებისთვის – კომუნალური გადასახდებისათვის ან ნებისმიერი აუცილებელი პროდუქციის შესაძენად თუ ფული არ გყოფნით, სწრაფი სესხი ძალიან მოსახერხებელი გამოსავალია და თქვენ აღარ ღელავთ  მხოლოდ  იმის გამო ,რომ  ფული შემოგელიათ ან დარჩით მის გარეშე.
  • არსებული კრედიტის დასაფარად – თუ თქვენი  იპოთეკური ან ავტო სესხის დაფარვისთვის ფული გჭირდებათ, მაგრამ ჯერ-ჯერობით შემოსავალი არა გაქვთ, თქვენ გეძლევათ პატარა სესხებით სარგებლობის საშუალება  და  თქვენს საბანკო ანგარიშზე ფულადი თანხის ჩარიცხვისთანავე შეგეძლებათ მცირე სესხის სწრაფად დაფარვა.
  • გართობისთვის –ხანდახან მძიმე სამუშაო დღის შემდეგ აუცილებლობას წარმოადგენს მეგობრებთან ან საყვარელ ადამიანებთან ერთად გართობა და სასიამოვნო დროის გატარება, მაგრამ არის შემთხვევები, რომ ამისთვის ფული არ გაქვთ. ამის გადაჭრაში   სწრაფი სესხები დაგეხმარებათ, სანამ აღებულ სესხს გართობაზე დახარჯავდეთ, მისი გადახდის შესაძლებლობაში დარწმუნებული იყავით!

მინიმალური მოთხოვნები სესხის ასაღებად?

  • სწრაფი სესხის აღების მსურველები რამდენიმე ძირითად მოთხოვნას  უნდა აკმაყოფილებდნენ, რომელიც  კრედიტორს დაარწმუნებს მათს ვალის გადახდისუნარიანობაში. მრავალი შემთხვევა მომხდარა , როდესაც ყოფილა მოპარული პირადობის მოწმობის საფუძველზე სესხის აღების   ან ერთ სახელზე რამოდენიმე სესხის გაფორმების მცდელობა და ამან გამოიწვია   შემდეგი უბრალო პრევენციული ღონისძიებების  მიღების საჭიროება. ყველაზე გავრცელებული მოთხოვნები, იმისათვის რომ მიიღოთ სწრაფი სესხი, შემდეგია:
  • ასაკი – მსესხებელი უნდა იყოს 20 -დან 75 წლამდე ასაკის და უნდა შეეძლოს, რომ თავად შეავსოს  ონლაინ სესხის განაცხადი. ეს დადგენილი ასაკობრივი ზღვარი   მოზარდებს და ახალგაზრდებს, ასევე პენსიონერებს უზღუდავს სესხის მიღების საშუალებას, ასე რომ  განაცხადის შეტანა  ტყუილი მცდელობა  გამოგივათ.
  • საქართველოს მოქალაქეობა – იმ ქვეყნის მოქალაქეობა,  სადაც განაცხადი შეგაქვთ სესხის მისაღებად, აუცილებელი პირობაა. წინააღმდეგ შემთხვევაში მოხდება განაცხადის დაუყოვნებლივ  გაუქმება.
  • საბანკო ანგარიში –საქართველოს ერთ-ერთ რეგისტრირებულ, ოფიციალურ ბანკში, საჭიროა, რომ თქვენ   გქონდეთ საბანკო ანგარიში, რათა თქვენმა კრედიტორმა შეძლოს  ფულის დაუყონებლივ გადარცხვა.
  • მობილური ტელეფონის ნომერი –  ასევე საჭიროა, რომ გქონდეთ აქტიური მობილურის ტელეფონის ნომერი იმისთვის, რომ შეძლოთ თქვენი კრედიტორის ოფისის თანამშრომლებთან დაკავშირება და თქვენი მოთხოვნილი თანხის მიღება სესხის სახით.
  • დადებითი საკრედიტო ისტორია –კარგი საკრედიტო ისტორია ასევე აუცილებელი პირობაა, რაც იმას ნიშნავს, რომ თქვენი სახელი და სოციალური უზრუნველყოფის ნომერი  არ უნდა ფიქსირდებოდეს  ცუდი კრედიტორების ბაზაში .

რა დროსაა კრედიტის მიღება შესაძლებელი?

სწრაფი სესხის მისაღებად მიმართვა, როგორც წესი, შესაძლებელია 24/7, მაგრამ სესხების გაცემა  ხდება 8:00-დან და 22:00 საათამდე.  თუმცა, ყველა კომპანია, რა თქმა უნდა,საკუთარი პირობებით და სამუშაო საათებით ფუნქციონირებს. თუ თქვენი განაცხადის შეტანის დრო არ ემთხევა ამ კონკრეტული კომპანიის მუშაობის საათებს , მაშინ ის მომდევნო დღეს იქნება აღმოჩენილი სამუშაო საათების დაწყებისთანავე. ვინაიდან  არა მხოლოდ ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლითაა საგანგებო სესხების საჭიროება, არამედ მთელი კვირის განმავლობაში, ამიტომ ეს სწრაფი სესხების კრედიტორები, მუშაობენ დასვენების დღეებისა და უიქენდის ჩათვლით ყოველდღე.   ყველაზე საუკეთესო გზა სესხის მიღების დროის გარკვევისთვის არის,ის, რომ სანამ განაცხადს გააკეთებდეთ, წინასწარ შეამოწმოთ თვითოეული კომპანის სამუშაო საათები.

თუ ვერ ვახერხებთ კრედიტის დროულად დაფარვას, რა ხდება ასეთ შემთხვევაში ?

questionთუ სესხის დროულად გადახდა რაიმე მიზეზით ვერ ხერხდება კრედიტორთან შეთანხმებული ხელშეკრულების ვადებში, თქვენ სესხის დაფარვის გადავადების საშუალება გეძლევათ, და იმ შემთხვევაში,თუ ამ გადავადებასაც გადააცილებთ, საურავის (ჯარიმის) გადახდა მოგიწევთ.  ძირითადად, ძალიან მაღალი საურავის პროცენტებია, 1% ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე, მაგრამ თუ თქვენ იგნორირებას აკეთებთ და დავალიანების დაფარვა არ შეგიძლიათ, თქვენი კრედიტორი თავისი ფულის დასაბრუნებლად ვალის კოლექციონერს (მესამე პირს) მოიწვევს. რა თქმა უნდა, საუკეთესო თანმიმდევრობა ამ მოქმედებისა ისაა, როცა მსესხებელი თავის დროზე იხდის  ვალს, მაგრამ  თუ რა ხდება წინააღმდეგ შემთხვევაში, ეს უნდა იცოდეთ,!

როგორ ხდება  გადაუდებელი სესხის მიღება

ძალიან სწორი ნაბიჯია განაცხადის გაკეთების პროცესი და ყველაზე რთულ ნაწილს კი ამ პროცესში წარმოადგენს არჩევა სწორი კრედიტორისა,რომელიც შეძლებს თქვენის ყველა მოთხოვნის დაკმაყოფილებას. სწორი კრედიტორის არჩევის საუკეთესო გზა კი ისაა,რომ გამოიყენოთ ეს საიტი, რათა შეძლოთ ყველა არსებული შეთავაზების შედარება და მათგან საუკეთესოს არჩევა. მას შემდეგ, რაც შეარჩევთ სწორ კრედიტორს, უნდა გადახვიდეთ მის ვებგვერდზე და აირჩიოთ სესხის რაოდენობა და თანხის დაფარვის პირობები. მომდევნო ნაბიჯია ყველა საჭირო მონაცემის შევსება და დარეგისტრირება, რის შემდეგაც თქვენ უბრალოდ გჭირდებათ დალოდება სესხის დამტკიცებისა და დასტურის მიღების შესახებ, რომ თქვენს საბანკო ანგარიშზე  თანხა გადაირიცხა.